Apollón a Korónis

Kdo: Apollón
Koho v co:  zabil Korónis
Proč: 
Apollónova milenka Korónis byla viděna havranem (špehem Apollóna) s jejím milencem Ischyem. Když se o této nevěře Apollón dozvěděl, v afektu ji zastřelil.

Proměna:

Havran "... vypráví pánovi svému,
Korónidu že viděl, jak ležela s Ischyem mladým.
Vavřín spadl mu z čela, když Apollón slyšel tu zradu,
zachmuřil tvář a zbledl a varyto leknutím pustil.
A jak jím lomcoval hněv a zlostí celý se třásl,
uchopil obvyklou zbraň, hned napjal na obou koncích
zahnutý luk - a hruď, již na svou tolikrát tiskl,
prostřelí ostrým šípem, jenž náhle a nečekán vraždil.
Korónis žalostně zalká, a šíp když vytáhla z těla,
zbrotila nachovou krví své bělostné údy a řekla:
"Mohls mě, Foibe, za to i přísně potrestat, avšak
dříve jsem porodit mohla! Dva v jedné zmíráme nyní." 

[...]
Pozdě, ach, milenec želí tak krutého trestu, a k sobě
nenávist cítí sám, že poslechl, tolik že vzplanul;
nenávidí i ptáka, jenž nevěru, bolestnou tolik,
přiměl ho uznat, a stejné záští má k ruce i k luku.
Proklíná trpce svou neblahou zbraň, své neštastné šípy,
v náručí zahřívá tělo a snaží se přemoci osud
pomocí pozdní, své lékařské umění zkouší však marně.
Život jí nemohl vrátit a vida již hranici chystat,
na které za chvíli vzplanou ji údy pohřebním ohněm,
tehdy upřímným nářkem až z hloubi srdce se ozval,
neboť obličej bohů slz lidských roniti nesmí."

Postavy:

Apollón (-óna): syn Diův (Iovův) a bohyně Léty (Latony), bratr bohyně Artemidy (Diany) narozený na ostrově Délu na hoře Kynthu. Nejslavnější místa jeho kultu byly Délos a Delfy. Měl četné rozmanité funkce. Byl bohem hudby a básnictví, věštectví v Delfách, Klaru v M. Asii, lékařství, bohem pastýřů, rolníků a lovců, slunce a světla - proto mívá příjmení Foibos (světlý, jasný); jako bůh slunečních paprsků ztotožňován s Héliem. Jeho miláček Kyparissos, milenky Dafné, Korónis, Issé, Chioné, Sibylla, jeho synové Faěthón, Asklépios, Orfeus, Filammón. Zasvěcen mu byl havran, dříve bílý; II, 532-595 a vavřín; I, 452-567. Zobrazován býval s lukem nebo kitharou (lyrou).

Korónis (-idy): dcera Flegyova z Larissy v Thessalii, matka Asklépiova, nevěrná milenka Apollónova; II, 596-632.

Aesculapius (-ia, řec. Asklépios), syn Apollónův a Korónidin; II, 628-630. Bůh lékařství, přivezený r. 293 př. n. 1. v podobě hada do Říma z Epidauru. Byl zpodobován jako starý vousatý muž s vlídnou tváří, opírající se o berlu, kolem níž se ovíjel had, symbol obnovujícího se života; XV, 622-744. • TENCALLA, Carpoforo
  Apolón a Korónis
  1670
  zámek Trautenfels (Štýrsko)
  zdroj:
  Martin Mádl (ed.), Tencalla: barokní nástěnná malba v českých zemích I, [Statě o životě a díle ticinských freskařů, o objednavatelích a o umělcích z jejich okruhu], Praha 2012.
 • TENCALLA, Giacomo - MUTTONI, Giuseppe (?)
  Apolón a Korónis
  1685-1686
  zámek Lnáře
  zdroj:
  Martin Mádl (ed.), Tencalla: barokní nástěnná malba v českých zemích II, [Statě o životě a díle ticinských freskařů, o objednavatelích a o umělcích z jejich okruhu], Praha 2012.
 • Kabinet s malbami, znázorňujícími výjevy z Ovidiových Metamorfóz
  Antverpy, třetí čtvrtina 17. století
  Ebenové dřevo, želvovina, pozlacená mosaz, měď
  152 x 102 x 43 cm
  Státní zámek Rájec nad Svitavou
  Fotografie: Karolína Mazálková-Dobiášková