Iuppiter a Kallistó

Kdo: Iuno
Koho v co: Kallistó v medvědici
Proč:

Iuppiter obchází na Olympu škody způsobené Faëthónem, když v tom spatří Kallistó (arkadskou dívku), panenskou lovkini z Dianiny družiny.  

"Pohledem na ni lpí, žár vášně v žilách mu hárá." 

Když Kallistó ulehla k odpočinku do trávy nehlídaná, Iuppiter využije situace: 

O této milostné pletce má manželka dojista nezví, 
zví-li však přec - ach stojí, to stojí přec za trochu hádky!" 

Vzal si na sebe vzhled Diany a snesl se ke Kallistó, ta jej poznala až ji svedl. Těhotenství Kallistó bylo prozrazeno, když se Dianina družina měla koupat a Kallistó se nechtěla svléknout. Musely z ní strhat šaty - potom se ukázalo její těhotenství. Když Diana zjistila, že Kallistó už není pannou a je těhotná, vyhnala ji ze své družiny. Kallistó porodila syna, který se jmenoval Arkás. Iuno o nevěře svého manžela s Kallistó věděla, ale vyčkávala s pomstou. 

"Dávno už seznala to choť mocného vladaře hromu,
odložila však trest až na jiné, vhodnější časy.
Nyní se prodlévat nesmí, neb z arkadské cizoložnice
syn se již narodil Arkás, což Iunonu nejvíce mrzí.
Tvář i krutý svůj hněv k ní obrátí s těmito slovy:
"Věru, to zbývalo ještě, ty děvko, aby ses stala
těhotnou a tvůj porod mou urážkou aby tak zjevil,
aby se známou stala má pohana ze strany Iova.
Tohle mi odpykáš hned! Já vezmu ti podobu lidskou,
kterou, ty ohavo, sobě i manželu mému se líbíš." 

Následně ji proměnila v medvědici. Kallistó proměněná ve zvíře bloudila arkadskými lesy, kde dříve lovila a kde také pobýval Lykáon, její otec. Jednou potkala svého syna Arkáse, když byl na lovu. Ten nevěděl o její proměně a chtěl ji zabít. Když to Iuppiter spatřil, zabránil tomu a rozehnal je. Aby nedošlo k tomu, že syn nevědomky zabije svou matku, vzal oba jako nová souhvězdí na hvězdnou oblohu. Matka jako Velký medvěd (vůz) a Arkas jako Hlídač medvěda (Arktofylax). Když se to Iuno dozvěděla, hněvala se, a z nebes snesla se do moře, protože na nebi zářila její sokyně. 

Proměna:

"Řekla a chytila vztekle ji za vlasy nad čelem vpředu, 
smýkala jí před sebou na zemi. Ta prosí a paže k ní vzpíná,
paže se začaly však hned ježit černými chlupy,
ruce její se křiví a zahnuté drápy z nich rostou,
slouží jí místo nohou, a obličej, kdysi tak Iovem
chválený, znetvoří se až do hrůzné široké tlamy.
Aby snad prosby a nářek hněv Iunonin nemohly zmírnit,
možnosti mluvit jí zbaví: jen zlostné, hrozivé zvuky,
plné děsu a hrůzy, se z drsného hrdla jí derou.
Bývalá mysl však trvá i po změně v medvěda: dívka
mručením neustálým dál dosvědčuje svou bolest;
ruce, ač jsou-li to ruce, přec k nebi a ke hvězdám zdvíhá,
srdcem, když nemůže mluvit, si vzpomíná na Iovův nevděk." 

Postavy:

Kallistó (-ty): dcera arkadského krále Lykáona, s níž Iuppiter splodil Arkada. Iuno ji proměnila v medvědici. Iuppiter matku i syna vzal na nebe, ji jako medvěda, jeho jako Arktofylaka.
Iuppiter (Iova)/ Zeus (Dia) - vládce vesmíru
Diana pannenskábohyně světla a života, ztotožněná s řeckou Artemidou
Iuno (-ony) - ztotožněná s řec. Hérou; manželka a sestra Iova / Dia, matka Krona / Saturna
Arkás (-ada): syn Iovův a Kallistin, podle báje praotec Arkadů; se svou matkou byl vsazen mezi hvězdy jako Velký medvěd (vůz) a Hlídač medvěda (Arktofylax) či Vozataj.


Grafika - Antonio Tempesta, 1606
- Zeus a Kallistó

Grafiky - Crispijn van de Passe
Zeus a Kallistó (1637 - 1670)
Diana odhalila těhotenství Kallistó (1602 - 1607)
Arkás se chystá zastřelit svou proměněnou matku (1607)