Jmenuji se Vilém Urban, v současné době studuji dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

K datu 19. 9. 2017 (začátek akademického roku) jsem ve spolupráci se spolkem STUART (Studium Artium) spustil projekt "OVIDIUS METAMORPHOSES". Prostřednictvím tohoto webu bych se rád věnoval fenoménu římského básníka Publia Ovidia Nasona a jeho knihy Metamorphoses, jakožto stěžejnímu pramenu v oblasti pochopení námětů uměleckých děl období manýrismu a baroka. Projekt si dává za cíl selektovat z literárního díla klíčové verše a ty provázat s uměleckými díly, která jsou jimi inspirovány. 

Výsledkem by měl být prakticky použitelný materiál a databáze děl tématicky tříděných podle Ovidiových Proměn. Ne každý má čas si přečíst Ovidia, i když bych to všem vřele doporučova, a tak zde naleznete z knihy to naprosto nejdůležitější..

Jedna po druhé budou všechny proměny publikovány na tomto webu a facebookové stránce, vždy jednou za dva týdny.

Každou proměnu jsem provázal s uměleckými díly, které tyto proměny citují. K provázání jsem použil veřejnou databázi uměleckých děl The Web Gallery of Art a  Wikimedia Commons nebo dostupné internetové zdroje, pokud to v databázi nebylo. Každou proměnu jsem se pokoušel provázat s co největším počtem grafických děl, které byly předlohou pro další citace. A to převážně s grafikami od Virgila Solise, které jsou nejcitovanějším a nejreprodukovanějším materiálem co se týká Ovidiových Metamorfóz vůbec. Nalézt je můžeme na mnoha sochařských reliéfních výzdobách a  sgrafitových aplikacích. Grafiky Virgila Solise jsem použil z Edition von Sigmund Feyerabendt, Frankfurt 1581.

Projekt jsem uvedl k životu díky podpoře a medializaci spolku STUART (Studium Artium), jehož jsem členem. 

Za základní seznámení s tímto fenoménem a jeho historií vděčím Radku Ryšánkovi a Barbaře Pokorné, kterým bych touto cestou chtěl poděkovat.