Jmenuji se Vilém Urban, v současné době studuji dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

K datu 19. 9. 2017 (začátek akademického roku) jsem ve spolupráci se spolkem STUART (Studium Artium) spustil projekt "OVIDIUS METAMORPHOSES". Prostřednictvím tohoto webu bych se rád věnoval fenoménu římského básníka Publia Ovidia Nasona a jeho knihy Metamorphoses, jakožto stěžejnímu pramenu v oblasti pochopení námětů uměleckých děl období manýrismu a baroka. Projekt si dává za cíl selektovat z literárního díla klíčové verše a ty provázat s uměleckými díly, která jsou jimi inspirovány. 

Výsledkem by měl být prakticky použitelný materiál a databáze děl tématicky tříděných podle Ovidiových Proměn. Ne každý má čas si přečíst Ovidia, i když bych to všem vřele doporučova, a tak zde naleznete z knihy to naprosto nejdůležitější..

Jedna po druhé budou všechny proměny publikovány na tomto webu a facebookové stránce, vždy jednou za dva týdny.

Každou proměnu jsem provázal s uměleckými díly, které tyto proměny citují. K provázání jsem použil veřejnou databázi uměleckých děl The Web Gallery of Art a  Wikimedia Commons, nebo dostupné internetové zdroje. Každá proměna je provázána s co největším množstvím grafických děl, které byly dobovým zdrojem pro další umělecké citace tohoto díla (anatomie, kompozice, postavy, ...).  Za stěžejní byly projektem přijaty grafiky od Virgila Solise, které jsou nejcitovanějším a nejreprodukovanějším materiálem co se týká Ovidiových Metamorfóz vůbec. Nalézt je můžeme na mnoha sochařských či reliéfních výzdobách a  v technice sgrafita. Grafiky Virgila Solise jsou použity z vydání Edition von Sigmund Feyerabendt, Frankfurt 1581.

Verše v českém jazyce, které jsou použity v tomto projektu, jsou vyňaty z knihy Proměn, vydané v Praze roku 1974. V tomto vydání je překlad s poznámkami a seznamem vlastních jmen proveden Ivanem Burešem z latinského originálu ve vydání Ehwaldově, Teubner, Berlín 1915-1916.

Projekt jsem uvedl k životu díky podpoře a medializaci spolku STUART (Studium Artium), jehož jsem členem. 

Za základní seznámení s tímto fenoménem a jeho historií vděčím Radku Ryšánkovi a Barbaře Pokorné, kterým bych touto cestou chtěl poděkovat.

Vilém Urban


Seznam vyhledávacích databází: