Battos

Kdo: Merkur
Koho v co: starého mluvku Battose v kámen
Proč: 

Merkur odehnal a ukradl stáda, která špatně hlídal Foibos (Apollón) a ukryl je v lesích. To viděl Battos, kterému Merkur nabídl bělostnou krávu, když neprozradí, že to byl on, kdo stádo ukradl. Battos souhlasil, když však Merkur změnil podobu a znovu přišel a zeptal se Battose na stádo, žvanivý pastýř mu pod záminkou další odměny vše vyzradil. 

Proměna: 

"'Mně samému žaluješ na mne, na mne, ty proradný, žaluješ mně?' A proměnil starce ve tvrdý kámen. I dnes se říká mu 'udavač'. Na tom kameni nevinném zcela lpí dodnes ta prastará hanba." 

Postavy:

Battos (-ta, čes. "žvanil"): žvanivý pastýř Néleových koní v Pylu; II, 676-707. Byl proměněn v kámen. 

Foibos (-ba; čes. zářící): příjmení Héliovo a Apollónovo. Foibův syn: Asklépios

Mercurius (-ia): byl u Římanů hlavně bůh obchodu a zisku (mercari = kupovati). Je to patrně od původu řecký bůh Hermés, jehož kult byl přenesen do Říma už v V. stol. př. n. l. , a třebas byl hlavně uctíván obchodníky, měl všechny vlastnosti boha řeckého. Narodil prý se v Akradii na Kylléně - proto se nazývá Kylénský bůh - bohyni Mai z Dia. Ukradl Apollónovi stáda, ale obdržel je od něho darem, když mu sám daroval svůj vynález, lyru. U Ovidia se objevuje hlavně jako posel Iovův. Na jeho rozkaz zabil Arga, střežícího Ió. Miloval Kekropovu dceru Hersu a proměnil v kámen její sestru Aglauru; II, 708-832, Batta změní v kámen; II, 676-707. S Afrodítou prý zplodil Hermafrodíta. Nosí okřídlené opánky, široký klobouk a uspávající berlu.