Faëthón

Proč:
Epafos nařkl Faëthóna z pochybného původu a tak se Faëthón vydal za svým otcem Heliem do jeho paláce a žádal o důkaz jeho otcovství - chtěl řídit jeho ohnivý vůz. Helios potvrdil Faëthónův původ, ale od řízení ohnivého vozu (jenž byl darem od Vulkána; čtyři koně: Ohnivec, Blýskavec, Jasoň, Plameňáč), který nemohl řídit ani sám Iuppiter, jej zrazoval z otcovské obavy o jeho osud. Faëthón však nedbal otcových varování a trval slepě na svém přání. Vůz nezvládl, spálil zemi i nebe, krajinu proměnil v pouště a lidi bílé proměnil v lidi pleti černé.
Sama matka Země prosila vládce vesmíru Iova, aby srazil bleskem vůz a zachránil ji i jejího bratra (Neptuna - moře) před žárem. Po souhlasu samotného Helia Iuppiter smetl vůz svým bleskem. 

"zahřímal proto, a rozmávav blesk blíž pravého ucha,
hodil ho po vozataji a zbavil ho duše i vozu, 
a tak ukrutným ohněm svých blesků uhasil oheň.
Koně se vzápětí splaší, skok učiní v opačnou stranu, 
ze jha vytrhnou šíje a opustí strhanou otěž, 
tamhle válí se uzda, zde voj, tam náprava vozu,
tady zas paprsky kol, jež na kousky rozbita byla;
široko daleko roztroušeny jsou vozové trosky.
Faëthón, kterému zlatově rudé už hořely vlasy,
střemhlav do hloubky padá, pak v dlouhém oblouku letí
vzduchem tak jako hvězda, jež za noci po jasném nebi
letí, a může se zdát, že spadla, ač nespadla vskutku.
"

Ostatky Faëthóna pohřbily Hesperské vodní víly a na náhrobek napsali:

"Zde je Faëthón pohřben, kdys vozataj otcova vozu;
nezvládl jej a zhynul, však při velkém, odvážném činu."

Postavy
Faëthón - syn Helia, syn Klimeny manželky aithiopského krále Meropse
Hélios (-ia) - lat. Sol (slunce), bůh slunce ztotožněný s Apollonem, syn Titána Hyperiona, otec čarodějky Kirké; mívá příjmení Foibos (světlý, jasný)
Iuppiter (Iova)/ Zeus (Dia) - vládce vesmíru
Epafos (-fa) - syn Iovův a Íin, identofikovaný s egyptským Ápiem


Grafika - Antonio Tempesta, 1606
Faëthón prosí Iova
Pád Faëthóna

Grafika - Hendrick Goltzius (workshop of), 1590
- Faëthón prosí Iova
Faëthón nezvládá řízení

Grafika - Hans Bol, kolem 1550 - 1650
- Faëthón řídí sluneční vůz
Pád Faëthóna

Grafika - Hendrick Goltzius (workshop of), 1728
Faëthón u Iova
- Pád Faëthóna

Grafika - Johann Wilhelm Baur, 1703
- Faëthón prosí Iova
- Pád Faëthóna