Sýrinx a Pán

Tento příběh je vložen do proměny Iuppiter a Ió, kdy jej vypráví Mercurius stookému obru Argovi, aby jej uspal a mohl jej usmrtit.

Kdo: vodní víly
Koho v co: Sýrinx ve vodní rákos
Proč:
Pán zatoužil po Syrinx, která se robou podobala Dianě. Po proměně jeho vzdechy do stébel rákosu mu zvukem připomínaly smutné lkaní a tak je spojil pomocí vosku a vytvořil si z ní pastýřskou sedmidílnou píšťalu syrinx.

Proměna 
"Pán ji stíhal a neměla kam prchnout. A když mohutné říční proudy jí bránily běžet dále, sesterské říční víly jak prosila, aby ji celouzměnily, a jak Pán, pln víry, že Sýringu drží, místo nymfina těla měl v rukou jen rákosí vodní..."

Postavy
Sýrinx (-ngy) - nymfa proměněná v rákos
Pán - venkovský bůh pastvin, lesů, stád, lovců, zpodobněný s kozími růžky a nohama; u Římanů je ztotožňován s FaunemTENCALLA, Carpoforo
Pan a Sýrinx
asi 1656-1657
sala terrena, zámek Náměšť nad Oslavou
zdroj: 
Martin Mádl (ed.), Tencalla: barokní nástěnná malba v českých zemích I, [Statě o životě a díle ticinských freskařů, o objednavatelích a o umělcích z jejich okruhu], Praha 2012. 

TENCALLA, Carpoforo
Pan a Sýrinx
kolem roku 1673
zahradní pavilon / Libosad, Kroměříž
zdroj: 
Martin Mádl (ed.), Tencalla: barokní nástěnná malba v českých zemích I, [Statě o životě a díle ticinských freskařů, o objednavatelích a o umělcích z jejich okruhu], Praha 2012.