Sýrinx a Pán

Tento příběh je vložen do proměny Iuppiter a Ió, kdy jej vypráví Mercurius stookému Argovi, aby jej uspal a mohl jej zabít.

Kdo: vodní víly
Koho v co: Sýrinx ve vodní rákos
Proč:
Pán zatoužil po Syrinx, která se robou podobala Dianě. Po proměně jeho vzdechy do stébel rákosu mu zvukem připomínaly smutné lkaní a tak je spojil pomocí vosku a vytvořil si z ní pastýřskou sedmidílnou píšťalu syrinx.

Proměna 
"Pán ji stíhal a neměla kam prchnout. A když mohutné říční proudy jí bránily běžet dále, sesterské říční víly jak prosila, aby ji celouzměnily, a jak Pán, pln víry, že Sýringu drží, místo nymfina těla měl v rukou jen rákosí vodní..."

Postavy
Sýrinx (-ngy) - nymfa proměněná v rákos
Pán - venkovský bůh pastvin, lesů, stád, lovců, zpodobněný s kozími růžky a nohama; u Římanů je ztotožňován s Faunem