POTOPA

Kdo: Iuppiter
Proč: Za hříchy lidí na zemi

Proměna

"Topí se většina lidí a šťastně kdo potopě ušel,
toho zas předlouhý hlad, když jíst co nebylo, zhubil."

Deukalion a Pyrrha byli jediné přeživší potopu (bratranec a sestřenice).
"Spravedlivějšího muže ni lepšího nebylo nad něj,
stejně jak nebylo ženy zas nad Pyrrhu bohabojnější.
[...]
 
oba dva beze vší viny a oba dva ctitelé bohů; ..."

Postavy: 

Iuppiter (Iova)/ Zeus (Dia) - vládce vesmíru