Héliovny

Kdo v co: Faëthúsa, Lampetié, Aiglé (dcery Hélia) ve stromy.
Proč: Sestry Faëthóna truchlily nad jeho smrtí u jeho hrobu po dobu 4 úplňků a potom se ze žalu začaly měnit v stromy. Jejich krev kanula do řeky a z té krve se stal jantar.  

Proměna 

"Tu Faëthúsa, z nich nejstarší sestra,
chtějíc se vrhnout na zem, vtom začala bolestně úpět,
že prý jí strnuly nohy. K ní chtěla se přiblížit kvapně
zářivá Lampetié, leč náhle ji zadržel kořen.
Aiglé, nejmladší z nich, když vlasy chtěla si rváti,
trhala listí. Ta lká, že v kameni jí uvázly nohy,
ona, že z jejích paží se dlouhé stávají větve.
Zatímco jímá je údiv, kol sabin jim narůstá kůra,
pozvolna objímá lůno, též prsa i ruce a plece,
nakonec zbývala jim jen ústa, jež volala matku.
Co však může ta dělat než podle nápadu chvíle
pobíhat od jedné k druhé, a pokud je možno, je líbat?
Ale to nestačí matce: jich těla chce z kořenů vyrvat,
rukama otrhat větévky útlé, jež na dcerách pučí;
z rády však po odtržení hned stékají krvavé kapky.
"Ušetř mne, matko, ušetř!" tak každá raněná volá,
"ušetř nás, prosím - nám těla to rozdírá, drásáš-li stromy!
Sbohem již buď!" - a při těchto slovech je zakryla kůra." 

Postavy

Faëthúsa ("zářící"): sestra Faëthóna, jedna z Helioven
Lampetié (-ie; čes. "svítící"): sestra Faëthóna, jedna z Helioven
Aiglé