Ókyrhoé

Kdo: bohové
Koho v co: Ókyrhoé v klisnu Hippé
Proč:

Cheirónovi byl svěřen do péče Apollónův syn Aesculapius. Cheirónova dcera Ókyrhoé věštila budoucnost Aesculapiovi i svému otci Cheirónovi, když v tom ji bohové proměnili v klisnu.

Proměna:

"'Osud již doléhá na mne, já nesmím více již mluvit,

navždy, na věky věkův, z mých úst již nevyjde slovo!

[...]

Tak se mi zdá, že tváře své lidské již počínám ztrácet,
již se chci na trávě pást, cos nutká mě po širých nivách
pobíhat - stávám se klisnou a měním se v příbuzné tělo,
proč ale celá? Vždyť Cheirón, můj otec, je dvojtvará bytost!'
Mluvila takto, však posledním slovům, jež zoufale lkala,
málo je rozumět již, neb řeč se jí mate a plete,
brzy pak zdá se, že nejsou to slova ni kobylí zvuky,
kobylím podobné jen, až vskutku za malou chvíli
do ržání jasného dá se a ruce své do trávy klade.
Tu již jí srůstají prsty a patero nehtů jí splývá
v kopyto souvislým rohem. Hle, ústa i šíje se dlouží,
vlečka dlouhého šatu se koňským ohonem stává:
vlasy pak, které dřív jí na šíji lehaly volně,
hřívou se staly, jež napravo splývá. Též podoba s hlasem změnila se, i jméno - ta nyní se nazývá Hippé."

Postavy:

Ókyrhoé (-oy): dcera Cheirónova, proměněná v klisnu

Cheirón (-ona, v lat. tvaru Chiron), syn Krona (Saturna) a Ókeanovny znalý různých umění. Sídlil na hoře Péliu a byl podle báje vychovatelem četných řeckých hrdinů, zejména Achillea; náhodou se poranil jedním ze šípů Hérakleových, a protože byl nesmrtelný, byl by snášel věčná muka, kdyby mu bohové nedovolili zemřít; II, 649-655, zřekl se nesmrtelnosti ve prospěch Prométheův a po smrti se stal souhvězdím Střelce.

Aesculapius (-ia, řec. Asklépios), syn Apollónův a Korónidin; II, 628-630. Bůh lékařství, přivezený r. 293 př. n. 1. v podobě hada do Říma z Epidauru. Byl zpodobován jako starý vousatý muž s vlídnou tváří, opírající se o berlu, kolem níž se ovíjel had, symbol obnovujícího se života; XV, 622-744.