LYKÁÓN

Kdo: Iuppiter
Koho v co: Lykáón - proměněn ve vlka

Proč:
Lykáón se pokusil zavraždit Iova, aby se ujistil zda je to bůh; připravil mu hostinu z končetin Molossanských rukojmí.

Proměna:

"Lykáón poděšen prchá a dosáhne venkovských tišin,
nelidsky vyje a marně se pokouší po lidsku mluvit.
Divokost vejde mu v ústa a s obvyklou po krvi touhou
na dobytek se vrhá a do dneška z krve se těší.
Srst mu přechází šat a ruce se ve tlapy mění,
stane se vlkem a bývalé podoby podrží stopy:
tatáž je šedivá barva, tatáž posupnost pohledu jeho,
rovněž tak svítí mu oči a divoký vzhled jeho tentýž."

Postavy: 

Iuppiter (Iova)/ Zeus (Dia) - vládce vesmíru
Lykáón - (lykos = vlk), král arkadský