Drak Pýthón

Kdo: Apollón 
Koho v co: zabil Pýthóna 
Proč: -----

Proměna:

"Zrodila proti své vůli i tebe, Pýthóne velký, 
tebe, neznámý draku, jenž národům novým byls pro strach, 
ježto jsi zaujímal tak velikou Parnásu plochu.
Apollón lukostřelec, jenž doposud nikdy svých zbraní
neužil na žádnou zvěř, leč na kamzíky a srnky,
Pýthóna tisícem střel - neb sotva stačil mu toulec -
prostřílel tak, že prýštícím jedem mu zčernaly rány. 
Aby pak slavný ten čin byl zachován na věky bájím, 
založil posvátné hry a při hrách závody slavné, 
Nazvané Pýthijskými dle jména zhubené saně."

Postavy:

Apollón - (-ona), ztotožňován s Heliem; syn Diův (Iovův) a bohyně Léty (Latony), bratr bohyně Artemidy (Diany), bůh hudby, básnictví, věštění, lékařství pastýřů, rolníků a lovců, slunce a světla, mívá příjmení Foibos (světlý, jasný) 
Pýthón (-óna): drak, jenž prý sídlil u Parnásu a byl zabit Apollónem. • TENCALLA, Carpoforo
  Pan a Sýrinx
  asi 1656-1657
  sala terrena, zámek Náměšť nad Oslavou
  zdroj:
  Martin Mádl (ed.), Tencalla: barokní nástěnná malba v českých zemích I, [Statě o životě a díle ticinských freskařů, o objednavatelích a o umělcích z jejich okruhu], Praha 2012.